Prayer Before Reading Our Blog

Come Holy SpiritCome Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love.


V. Send forth your Spirit and they shall be created.


R. And You shall renew the face of the earth.


O, God, who by the light of the Holy Spirit, did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolations, Through Christ Our Lord, Amen.


Prayer for Enlightenment

O Holy Spirit, divine Spirit of light and love, I consecrate to Thee my understanding, my heart and my will, my whole being for time and for eternity. May my understanding be always obedient to Thy heavenly inspirations and the teachings of the holy Catholic Church, of which Thou art the infallible Guide; may my heart be ever inflamed with love of God and of my neighbor; may my will be ever conformed to the divine will, and may my whole life be a faithful following of the life and virtues of Our Lord and Savior Jesus Christ, to whom with the Father and Thee be honor and glory for ever. Amen.
Thursday, May 30, 2013

Nasa Bible Din Ba Ang Mga Anti-Catholic, Pati na ang kanilang mga Founders? By: Lay Person ScripturistTanong: Nasa Bible Din Ba Ang Mga Anti-Catholic, Pati na ang kanilang mga Founders?
Sagot: Yes! 100 percent!

1.) Eli Soriano at Ang Dating Daan - 

Ang yayabang kung makapagdebate at makatuligsa sa ating mga katoliko.

“Sakit na niya ang manuligsa at makipagdebate tungkol sa mga salita, mga bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan, at pagbibintang. Mahilig din siyang makipagdebate sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan.”(1 Timoteo 6:4-5)

2.) Felix Manalo at ang Iglesya Niya 

Panay ang deny sa pagka-DIyos ng Panginoong Jesus na nagligtas sa kanila. 

“Noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayundin naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong nagligtas sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak.”(2 Pedro 2:1)

3.) Ellen G. White at ang Sabadista 

Kilala bilang nagbabawal ng maraming pagkain. 

"Huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang-loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. Ang mga sumusunod sa mga utos na iyan ay wala namang natamong pakinabang."(Hebreo 13:9)

4.) Charles Taze Russel at Ang Saksi ni Jehovah

Maraming miyembro ang pinabayaang mamatay dahil hindi puweding salinan ng dugo. 

"Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay,
ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan."(Kawikaan 14:25)

5.) Apollo Quiboloy 

Nagpapakilalang Apointed Son of GOD

"Sapagkat may lilitaw na mga huwad na mesiyas at mga huwad na propeta."(Mateo 24:24)

6.) Arsenio Ferriols at Pentecostal 4th Watch 

Kilala natin na umaakyat sa mga bus at nanghihingi, pati na sa palengke 

"Sapagka't hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Dios: kundi sa pagtatapat, at gaya ng mula sa Dios, sa harapan ng Dios ay nagsasalita kami para kay Cristo."(2 Corinto 2:17)

7.) Martin Luther

Umalis sa pagka-katoliko.

"Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin."(1 Juan 2:19)

8.) Islam 

Palaging Tinitira ang mga Sulat ni Apostol Pablo

"Kaya lang, ang ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain, at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga Kasulatan, kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili."(2 Pedro 3:16)

Ang problema sa mga taong ito sa itaas, nangaral sila pero hindi sila tinawag para gawin ito!

--------------------------------------------------------
Paano kung tanungin nila, nasa bibliya din ba si Fr. Abe Arganiosa?

Sagot: OO 

"Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espirituwal. Bilang mga paring itinalaga para sa Diyos (Isa na si Fr. Abe Dito), mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espirituwal na kalugud-lugod sa kanya alang-alang kay Jesu-Cristo."(1 Pedro 2:5)

"Tungkulin ng mga pari na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sila (Kasama dyan si Fr. Abe) ang dapat sangguniin ng mga tao tungkol sa aking kalooban, sapagkat sila ang mga sugo ng Panginoon na Makapangyarihan sa lahat."(Malachi 2:7)

Eh yung mga taga splendor at mga cfd, nasa bibliya din ba?

Sagot: 00

"In those days I will pour my Spirit on my servants, on both men and women. They will speak what God has revealed."(Acts 2:18)

Sila din yung mga hinirang ng Diyos, na natira na hindi sumuporta sa RH Bill.

"Ganoon din sa kasalukuyan; mayroon pang nalalabing mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang-loob."(Roma 11:5)


Source: Nasa Bible Din Ba Ang Mga Anti-Catholic, Pati na ang kanilang mga Founders? By: Lay Person Scripturist