Mary as Morning Star
Mary as Morning Star
Mar Domingo
Mar Domingo
Hi Fr, tanong ko lang po, bakit po sa Litany of Blessed Virgin Mary, meron pong “Morning Star”? Diba po sa Panginoon lang yon?
The rising Sun and the Morning Star announcing the coming of the Sun
The rising Sun and the Morning Star announcing the coming of the Sun
JESUS IS MORNING STAR OR IN OTHER TRANSLATION: “DAY STAR” “THE SUN” OF OUR LIFE. HE IS THE LIGHT OF THE WORLD. KASI GOD SIYA:
2 Peter 1:19 [KJV] “We have also a more sure word of prophecy; whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and THE DAY STAR arise in your hearts”
YUNG TERM NA ‘MORNING STAR’ FOR JESUS IS THE ANALOGY FOR THE SUN WHO IS THE BRIGHTEST STAR AND FROM WHOM THE MOON GETS HER LIGHT AND ALSO THE OTHER STARS FADE ONCE HE RISES. IT PORTRAYS THE LORD JESUS AS GOD WHO IS THE GREATEST OF ALL. THAT IS WHY HE IS KING OF KINGS AND LORD OF LORDS. HE IS THE LIGHT OF THE WORLD:
John 1:3-5 [KJV] “All things were made by him: and without him was made nothing that was made. In him was life: and the life was THE LIGHT OF MEN. And the light shineth in darkness: and the darkness did not comprehend it.”
THE BIBLE IS CLEAR THAT GOD IS THE SUN OF RIGHTEOUSNESS:
Malachi 4:2 [KJV] “But unto you that fear my name shall THE SUN OF RIGHTEOUSNESS arise with healing in his wings; and ye shall go forth, and grow up as calves of the stall.”
THAT PROPHECY IS FULFILLED IN THE LORD JESUS WHO IS GOD AND HEALED THE SINFULNESS AS WELL AS THE INFIRMITIES OF THE PEOPLE.
SI MAMA MARY AY HINDI DIOS. TAO LANG SI MAMA MARY. BAKIT SIYA TINATAWAG NA MORNING STAR? SI MAMA MARY AY “MORNING STAR” KASI ANG MORNING STAR NAGBABADYA O NAGBIBIGAY HUDYAT NA MALAPIT NANG MAG BUKANG LIWAYWAY O MAG UMAGA. DARATING NA ANG SUN, THE MOST POWERFUL LIGHT. IBIG SABIHIN SI MAMA MARY AY HINDI DIOS. HINDI SIYA ANG SUN OF RIGHTEOUSNESS. SIYA AY ORDINARIONG TAO NA GINAMIT NG DIOS UPANG IPABATID SA BUONG MUNDO NA MALAPIT NA ANG PAGDATING NG DAKILANG LIWANAG NA WALANG IBA KUNDI ANG PANGINOONG JESUCRISTO.
SO THE ARRIVAL OF MARY IN THE GOSPEL OF MATTHEW AND OF LUKE SIGNIFIES MALAPIT NANG DUMATING ANG MESIYAS – JESUS OUR GOD – THE SUN OF OUR LIFE. KAYA ANG PAGDATING NI JESUS LAGING KAAKIBAT SA BABAENG MAGSISILANG SA KANYA: GEN 3:15, ISAIAH 7:14, MICAH 5:1-2, Mt 1:23, Lk 1:26-35, Gal 4:4. KAYA ANG LITANYA AY NAGPAPAHAYAG LAMANG NA SI MAMA MARY AY NAGSILBING HUDYAT NA PARATING ANG MESIYAS AT PATULOY SIYANG NAGPAPAALALA SA ATIN NG PRESENSIYA NI CRISTO.